Zde jsou uvedena registrační čísla dětí jistě přijatých do MŠ Pěnčín 62. Po mimořádném zápisu a možném otevření přípravné třídy v ZŠ je možné, že budeme přijímat ještě další děti. 

223   224   226   227   228   229    

2211   2219   2222   2223   2224   2226

2213     2214     2216     (červená čísla mají děti přijaté k předškolnímu vzdělávání po zvláštním zápisu)