Podzimní „strašidlení“ na Krásné v Kittelově domě

„Dýňobraní“- děti s rodiči vyrobí dýni a vyzdobí prostor před MŠ

říjen

2023

Uspávání broučků – světýlková cesta pro děti a rodiče

listopad

2023

Zpívání u vánočního stromu

Vánoční dílničky s besídkou

Možná přijde i Ježíšek – Štědrý den ve školce

prosinec

2023

Zimní olympiáda MŠ

leden

2024

Maškarní bál

únor

2024

Probouzení lesa, luk a strání ze zimního spánku

Jarní dílničky, velikonoční cesta pro děti 

březen

2024

Návštěva ZOO v Liberci

Tradice čarodějnic – cesta s čarodějkami

duben

2024

Den s maminkou a tatínkem

květen

2024

Den dětí
Celodenní výlet MŠ
Hasičská soutěž „Soptík“
(z každé třídy jedno až dvě družstva)
Rozloučení předškoláků se školkou

červen

2024

Termíny všech akcí budou v předstihu prezentovány na webových
stránkách školy a na nástěnkách ve třídách.