Podzimní „strašidlení“ na Krásné v Kittelově domě

Projektový den – návštěva muzea v Albrechticích – DETOA

„Dýňobraní“- děti s rodiči vyrobí dýni a vyzdobí prostor před MŠ

říjen

2022

Uspávání broučků – světýlková cesta pro děti a rodiče
Zpívání u vánočního stromu

listopad

2022

Vánoční dílničky s besídkou

Možná přijde i Ježíšek – Štědrý den ve školce

prosinec

2022

Zimní olympiáda MŠ

leden

2023

Maškarní bál

únor

2023

Probouzení lesa, luk a strání ze zimního spánku

Jarní dílničky, velikonoční cesta pro děti a rodiče

březen

2023

Návštěva ZOO v Liberci

Tradice čarodějnic – cesta s čarodějkami

duben

2023

Den s maminkou a tatínkem

květen

2023

Den dětí
Celodenní výlet MŠ
Hasičská soutěž „Soptík“
(z každé třídy jedno až dvě družstva)
Rozloučení předškoláků se školkou

červen

2023

Termíny všech akcí budou v předstihu prezentovány na webových
stránkách školy a na nástěnkách ve třídách.