• Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace
  • skolka@pencin.cz

Normy a ceny obědů

celodenní   35,- Kč
  polodenní bez odp. svačin   27,- Kč
MŠ – 7 let děti s odkladem školní docházky   37,- Kč

Úplata  školného v MŠ Pěnčín 62, příspěvková organizace

Školné činí:  400,-Kč./ měsíc
Prázdninové školné (červenec a srpen):   20,-Kč./ den + stravné
 

Číslo účtu mateřské školy :   963864389 / 0800 (na tento účet se neplatí stravné!)

Platby:

do 15. 09. 2021……..1600,- Kč.

do 31. 01. 2022..…….1200,- Kč.

do 30. 04. 2022…….1200,- Kč.

Do kolonky pro příjemce, prosím napište: “ŠKOLNÉ“ a jméno svého dítěte. Platbu školného můžete platit i v hotovosti k rukám paní ředitelky.

Stravné se platí bezhotovostně vždy 15. následující měsíc. Rodiče musí přinést potvrzení o založeném účtu a mít na něm dostatečnou hotovost. Paní Brožková sumu vyúčtuje a zadá do příslušných bank.

Lupa