• Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace
  • skolka@pencin.cz

Normy a ceny obědů

celodenní   38,- Kč
  polodenní bez odp. svačin   29,- Kč
MŠ – 7 let děti s odkladem školní docházky   41,- Kč

Úplata  školného v MŠ Pěnčín 62, příspěvková organizace

Školné činí:  400,-Kč./ měsíc, splatné vždy k 15. dni v kalendářním měsíci
Prázdnin školné červenec a srpen):   20,-Kč./ den + stravné
 

Číslo účtu mateřské školy :   963864389 / 0800 (na tento účet, prosím, neplaťte stravné)

Platby:

Do kolonky pro příjemce, prosím napište: “ŠKOLNÉ“ a jméno svého dítěte. Platbu školného můžete platit i v hotovosti k rukám paní ředitelky.

Stravné se platí bezhotovostně vždy 15. následující měsíc. Rodiče si přinesou potvrzení o založeném stravném účtu a zajistí si na něm dostatečnou hotovost (900,-Kč./ měsíc). Transakci je možné vyřídit i přes internetové bankovnictví.  Paní vedoucí stravování sumu vyúčtuje a zadá platební příkaz do příslušné banky.