Naše Mateřská škola je zapojena v těchto projektech:

Šablony s Pěnčou – příloha ke stažení

Malá technická univerzita

Naše školička je pilná jako včelička – příloha ke stažení

Projekt Děti na startu – příloha ke stažení

ŠABLONY III. – MŠ Pěnčín JB, ŠABLONY III. – příloha ke stažení

„i-Sophi“-pedagogická diagnostika v MŠ (všichni pedagogové, kteří jsou  zapojeni do tohoto projektu získali pro tuto činnost certifikát)