Aktivity a zájmové činnosti předškoláků pro rok 2022/ 2023

„Hola, hola škola volá…“

 • zábavná námětová hra na školu, kde si děti nenásilnou formou hrají na školu a tím se připravují na vstup do ZŠ

   

„Zábavná IT technika“

 • poznáváme tajemství moderní techniky, pracujeme s tablety-naučné programy pro předškoláky

   

 „Logopedie s paní Mgr. Marií Štosovou“

 • odborná náprava řeči po dohodě s rodiči, jejichž děti nápravu potřebují (i pro mladší děti)

   

„Tvoříme pro radost“

 •  zábavné tvoření s různými materiály 

   

„Čtení pod lampou“

 • zábavné čtení z časopisů a dětských knížek

   

„Hravá angličtina“

 • osvojování si úplných základů anglického jazyka pomocí her a zábavných činností