Ředitelka Hana Pešková
Vedoucí učitelka Andrea Dubská
ZELENÁ TŘÍDA – nejmenší děti (3 – 4 roky)
Učitelky v oddělení malých dětí – „Žabičky“

Andrea Dubská
Šárka Hanková
Uklízečka: Ganna Nodianosh

ČERVENÁ TŘÍDA – Prostřední a předškolní děti ( 4 – 7 let ) 
Učitelky v oddělení – „Berušky“

Hana Pešková
Dana Telecká
Hana Hornová
Asistentka pedagoga: Bc. Lucie Bartůňková
Školnice + uklízečka: Lenka Rathouská

ŽLUTÁ TŘÍDA – Prostřední a předškolní děti ( 4 – 7 let )
Učitelky v oddělení – „Sluníčka“
Bc. Lucie Hurská
Eliška Schovánková
Uklízečky:
Lenka Rathouská
Ganna Nodianosh
Školní jídelna:  
Vedoucí stravování Kamila Brožková
Hlavní kuchařka Eva Macháčková
Kuchařky Eva Strnádková
  Dana Beldová
  Olga Beldová
Ostatní zaměstnanci:  
Domovnice a údržbář Vladimíra Hušková a Miroslav Paldus