Ředitelka Hana Pešková
Vedoucí učitelka Andrea Dubská
ZELENÁ TŘÍDA – heterogenní třída (3 – 6 let)
Učitelky v oddělení malých dětí – „Žabičky“

Andrea Dubská
Šárka Hanková
Asistentka pedagoga: Anna Nachtneblová
Uklízečka: Ganna Nodianosh

ČERVENÁ TŘÍDA – heterogenní třída ( 3 – 6 let ) 
Učitelky v oddělení – „Berušky“

Tereza Polmová
Eliška Schovánková
Asistentka pedagoga: Iva Rezlerová
Školnice + uklízečka: Lenka Rathouská

ŽLUTÁ TŘÍDA – heterogenní třída ( 3 – 6 let )
Učitelky v oddělení – „Sluníčka“

Hana Pešková
Bc. Lucie Bartůňková
Hana Hornová

Asistentka pedagoga: Barbora Dubská
Uklízečky:
Lenka Rathouská
Ganna Nodianosh

Školní jídelna:  
Vedoucí stravování Kamila Brožková
Hlavní kuchařka Eva Macháčková
Kuchařky Eva Strnádková
  Dana Beldová
  Olga Beldová
Ostatní zaměstnanci:  
Domovnice a údržbář Vladimíra Hušková a Miroslav Paldus