Výsledky „Přijímacího řízení 2023“

Zde jsou uvedena registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín 62 p. o. – v pořadí dle kritérií přijímacího řízení:

2320, 2330, 2332, 2333,
2315, 2319, 239, 231, 238,
2324, 2310, 2312, 2322,
2323, 2325, 2328, 2335,
2327, 2321, 236, 2316,
2331, 2313, 2337, 237