Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že naše mateřská škola, se všemi zaměstnanci, souhlasí ve všech bodech s výstražnou jednodenní stávkou, která se bude konat dne 27. 11. 2023. V tento den nebudeme děti vzdělávat podle RVP PV, pouze zajistíme „hlídání“ vašich dětí. Největší škrty se týkají nepedagogických pracovníků, proto se někteří tito pracovníci zapojili do stávky plně, tudíž v pondělí do své práce nedorazí a my všichni za nimi stojíme.

Cílem stávky není zvyšování platů všech zaměstnanců, ale aby současné platy nikomu neklesaly!

Přejeme si:

  • aby se úroveň vzdělávání Vašich dětí zvyšovala ne snižovala
  • aby ve školce bylo o děti plně postaráno po celou její provozní dobu
  • aby vzdělávání a provoz mateřské školy mohl zajišťovat adekvátní počet pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • aby za důstojné platy pracovali všichni zaměstnanci školy

Zkrátka, abychom ve školce děti vzdělávali a vychovávali v útulném a čistém prostředí a každý den bylo navařeno.

Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 chybí peníze na téměř 17 000 pracovních míst nepedagogických pracovníků, bez nichž neudržíme kvalitu vzdělávání Vašich dětí na stejné úrovni jako doposud.

Stávku organizuje ČMOS PŠ, takže podrobné informace ke stávce a jejích důvodech můžete najít na jejich stránkách (Dopis odborového svazu rodičům | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz)) popř. na stránkách Pedagogické komory.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i Vy naše školství ve stávce podpoříte.