1.    1. 6. 2022……………………..Den dětí, jízda vláčkem ke Kittelovu domu + oslava
  2.  10. 6. 2022……………………..Divadélko Ondřej – pohádka „O Malence“
  3.  13. 6. 2022……………………..Zápis do MŠ – děti z Ukrajiny
  4.  20. 6. 2022…………………….Možnost nahlédnutí do spisů od 12. 00 do 15. 30 hodin
  5.  21. 6. 2022……………………..Třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí od 15.30 hodin
  6.  28. 6. 2022…………………….“Maturita“ předškoláčků od 16.00 hodin
  7. POZOR!!!…………………………4. 7. 2022 bude z technických důvodů mateřská škola uzavřena!