Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

  • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině max. 15 dětí

  • dětem zaměstnanců vybraných profesí. Podmínkou je doložení potvrzení ze zaměstnání (aktuální profese) 

Je nutné přihlásit dítě do pátku 9. 4. 2021, z důvodů vytvoření homogenních skupin dětí a zajištění personálu.