Zápis do MŠ bude v termínu od 2. do 16. 5. 2022. Další informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách školy.